Skanska bygger översvämningsskydd i Wroclaw, Polen, för PLN 225 M, cirka 416 miljoner kronor

Skanska har skrivit kontrakt med Styrelsen för förbättringar och vattenstruktur i Nedre Schlesien i Wroclaw, Polen om att bygga översvämningsskydd vid en järnvägsbro. Kontraktet är värt PLN 225 M, cirka 416 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Polen för tredje kvartalet 2014.

Utöver omfattande markarbeten omfattar projektet även att bygga en fördämningslucka, rivning och byggnation av fyra broar och vägarbeten.

Arbetet med projektet startar i december 2014 eller januari 2015 och kommer att avslutas i september 2016.

Skanska Poland är ett av de största byggbolagen i Polen. 2013 hade företaget en omsättning på 8,6 miljarder kronor och 7 300 anställda. Även Skanska Commercial Development, Skanska Residential Development och Skanska Infrastructure Development finns i Polen. 

För ytterligare information, kontakta:

Agnieszka Kania, Communications manager, Skanska Poland, tel +48 41 335 34 08

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera