Skanska bygger pipeline för koncentrat i Chile för cirka 432 miljoner kronor

Skanska har skrivit kontrakt om att bygga en pipeline för koncentrat i Antofagasta, Chile. Arbetet kommer att utföras av ett företag som sammansatts för detta ändamål av Skanska Chile och det lokala företaget Conduto. Det totala kontraktet är värt USD 112 M, cirka 720 miljoner kronor, varav Skanskas del är 60 procent, värd totalt USD 67 M, cirka 432 miljoner kronor. Kunden är Minera Escondida Ltda (BHP Billiton), och ordern kommer att inkluderas i Skanska Latin Americas orderingång för första kvartalet 2013.

Skanska kommer att ansvara för förberedande arbeten och byggnadsarbeten av en pipeline för koncentrat, för att transportera mineraler från Escondida gruvan (170 kilometer från Antofagasta City) till Coloso Port vid Stillahavskusten.

Arbetet har påbörjats och bygget beräknas vara klart under första kvartalet 2014.

Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggföretag. Verksamheten är inriktad på bygg, drift- och serviceuppdrag för den internationella energi-, olje- och gasindustrin. 2012 hade affärsenheten cirka 13 000 medarbetare och intäkter på cirka 8,2 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar