Skanska bygger stormarknad för Kesko i Finland för 300 miljoner kronor, EUR 32,3 miljoner

Skanska har fått uppdraget att bygga en stormarknad i Vanda, i Helsingforsområdet. Kontraktssumman uppgår till EUR 32,3 miljoner, ca 300 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är den finska detaljhandelskedjan Kesko.

Stormarknaden K-citymarket kommer att omfatta totalt ca 27.000 kvm, varav 13.000 kvm utgörs av butiksytor. Parkeringsgaraget under mark ska ge plats för 400 bilar. K-citymarket ska rymma såväl varuhus som specialbutiker.

Byggarbetet inleds denna månad och ska vara avslutat i oktober 2009.

Under det senaste året har Skanska färdigställt tio ny- eller utbyggnader av shoppingcentra i Finland.

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland och Estland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. 2007 uppgick Skanska Finlands intäkter till ca 9,7 miljarder kronor, inklusive den estniska verksamheten. Bolaget har ca 3.400 medarbetare. I Finland är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella lokaler och projekt inom offentlig-privat samverkan.


För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99
Merja Vuoripuro, informationschef, Skanska Oy,
tel +358 (0)9 6152 2426

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar