Skanska bygger studentby med passivhusstandard i Trondheim

Skanska har skrivit kontrakt för byggandet av Lerkendal studentby i Trondheim värt NOK 288 miljoner, cirka 345 miljoner kronor. Studentbostäderna ska ha passivhusstandard. Kunden är Studentskipnaden. Ordern inkluderas i orderingången för Skanska Norge i det första kvartalet 2012.

I april påbörjar Skanska arbetet med studentbyn som omfattar 612 lägenheter och kommer att ligga nära Lerkendal stadion i Trondheim. Studentbostäderna kommer att bidra till ett betydande uppsving för studenter i Trondheim. Passivhusstandard ger projektet en tydlig miljöprofil.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har cirka 4 200 medarbetare. Skanska Norge hade 2011 intäkter på 12,5 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

För ytterligare information, kontakta:

Arnt Olav Hønsvik, kommunikationsrådgivare, Skanska Norge, tel +47 92 25 11 55

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar