Skanska byter fastigheter med Wallenstam i Göteborg - Skanskas vinst 72 miljoner kronor

Skanska byter fastigheter med Wallenstam i Göteborg - Skanskas vinst 72 miljoner kronor Skanska Projektutveckling Sverige AB har genomfört en bytesaffär med Wallenstam Företag AB. Wallenstam övertar fastigheterna Masthugget 10:16 och Masthugget 10:19 i Göteborg. Samtidigt övertar Skanska fastigheten Gårda 18:25 i Södra Gårda, Göteborg. Fastigheten i Gårda är en byggrätt på ca 18.000 kvm kontor. Förutom byggrätten i Gårda erhåller Skanska Projektutveckling en likvid på 73 miljoner kronor som erlägges vid övertagandet den 1 juli 2004. Skanskas försäljningsresultat på 72 miljoner kronor kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2004. Masthugget 10:16 är en kontorsfastighet om ca 7.400 kvm som är byggd 1962 och Masthugget 10:19 är en kontorsfastighet om ca 1.700 kvm som är byggd 1900. Skanska har ägt fastigheterna sedan sextiotalet. - Affären ligger helt i linje med vår strategi att avyttra färdigutvecklade fastigheter och förvärva goda projektmöjligheter, säger Lars Vardheim, VD på Skanska Fastigheter Göteborg AB. Skanska Projektutveckling Sverige arbetar med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt (kontor, logistik- och volymhandelsanläggningar). Tyngdpunkten finns i Stockholm, Göteborg och i Öresundsregionen. För ytterligare information, kontakta: Lars Vardheim, VD, Skanska Fastigheter Göteborg, tel 031-771 11 01 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel. 08-753 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040701BIT21030/wkr0010.pdf pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar