Skanska expanderar väg i östra Polen för cirka 750 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Generaldirektoratet för allmänna vägar och motorvägar i Polen för en utbyggnad av Riksväg 8. Avtalet är värt 335 miljoner zloty, cirka 750 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Polen för det första kvartalet 2016.

Expansionen avser en 13 km lång sträcka mellan Wyszków och gränsen till Podlasiens vojvodskap. Avtalet omfattar byggandet av motortrafikled, flera korsningar och viadukter, samt passager för djur.

Byggarbetet inleds inom 30 dagar och beräknas vara klart i juli 2018.

Skanska Polen, ett av de största byggbolagen i Polen, omsatte drygt 10 miljarder kronor under 2014. Bolaget har i dag runt 7 750 anställda. Skanska Commercial Development, Skanska Residential Development och Skanska Infrastructure Development finns också i Polen.

För ytterligare information, kontakta:

Małgorzata Kubica, External Communication Manager, Skanska in Poland, tel: +48 502 747 454

Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel +46 (0)10 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 60 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar