Skanska får byggkontrakt för shoppingcenter i Helsingfors för 500 miljoner kronor

Skanska har fått byggkontraktet för den tredje fasen av Gamlas Shopping Center i Helsingfors, Finland. Kontraktssumman uppgår till EUR 55 miljoner, cirka 500 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Helsingfors Handelslag Elanto (HOK-Elanto).

Gamlas Shopping Center, som blir ett av Finlands största shoppingcenter, kommer att omfatta totalt 101 000 kvadratmeter. Den tredje fasen omfattar 45 000 kvadratmeter. Arbetet inleds i augusti och beräknas vara slutfört hösten 2013. Skanska har även ansvarat för de tidigare faserna av projektet.

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland och Estland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. 2010 uppgick Skanska Finlands intäkter till cirka 6,9 miljarder kronor, inklusive den estniska verksamheten. Bolaget har cirka 2 800 medarbetare. I Finland är Skanska även aktivt inom utveckling av bostads-, kontors- och OPS-projekt.

För ytterligare information, kontakta:
Tuomas Särkilahti, vice VD, Skanska Finland, tel. +358 20 719 4225 
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media: 010-448 88 99
  
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

 

 

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar