Skanska får Florida-order värd 100 miljoner dollar, ca 860 miljoner kronor

Skanska får Florida-order värd 100 miljoner dollar, ca 860 miljoner kronor Skanskas amerikanska dotterbolag Beers har fått uppdraget att bygga ett fashionabelt kontors- och shoppingcenter i Tampa, Florida. Ordern är värd 100 miljoner dollar, ca 860 miljoner kronor. Kund är det New York-baserade fastighetsbolaget Bromley Companies. Centret med namnet Tampa Bay 1 omfattar 70.000 kvm kontor och en butiks- och restauranganläggning på drygt 31.000 kvm samt ett parkeringshus för 4.000 fordon. I uppdraget ingår dessutom att skapa en attraktiv utemiljö med promenadstråk och interaktiva fontäner. Tampa Bay 1 ska öppna i slutet av 2002. I Tampa bygger Beers i samarbete med Sordoni Skanska för närvarande shoppingcentret International Mall för 100 miljoner dollar. Beers bygger även WFLA/Tampa Tribune Media Center för 19 miljoner dollar och Shriner's Internationals huvudkontor för 12 miljoner dollar. Beers ingår i Skanska USA som 1999 omsatte 35 miljarder kronor och vid senaste årskiftet hade en orderstock på 67 miljarder kronor. För ytterligare information, kontakta: Marlene Nieman, informationschef, Beers Construction Company, tel +1 404- 659-1970 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar