Skanska får järnvägskontrakt i Prag värt 735 miljoner kronor

Skanska får järnvägskontrakt i Prag värt 735 miljoner kronor Ett konsortium lett av Skanska har fått uppdraget att genomföra ett omfattande järnvägsprojekt i Prag i Tjeckien. Kontraktet är värt totalt 2,3 miljarder kronor (CZK 7,85 miljarder) för konsortiet, varav Skanskas andel uppgår till 32 procent, motsvarande 735 miljoner kronor. Kontraktssumman inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2004. Kund är SZDC, Förvaltningen för järnvägsinfrastruktur, och projektet finansieras av den statliga fonden för trafikinfrastruktur. Byggarbetena inleds i augusti i år för att färdigställas i december 2010. Uppdraget omfattar två järnvägstunnlar som förbinder Prags centralstation och Masarykovo-stationen med tre stationer på andra sidan Vitkov-höjden i Prag. I bygget ingår också fyra järnvägsbroar och förbindelser till tre av Tjeckiens viktigaste järnvägssträckor. Den totala längden av tunnlarna blir 2,7 km medan broarna blir 437, 322, 130 respektive 44 meter långa. I projektet ingår även att lägga 28 km räls, 43 km optiska kablar samt att bygga 3 km bullerskydd. Förutom Skanska CZ, Skanskas tjeckiska affärsenhet, ingår bolagen Stavby silnic a zeleznic (SSZ), Metrostav och Subterra i konsortiet. Skanska CZ, som är Tjeckiens största byggföretag, har 6 400 medarbetare och omsatte i fjol drygt 7,6 miljarder kronor. Bland bolagets större pågående projekt återfinns en förlängning av tunnelbanan i Prag, utbyggnaden av den internationella flygplatsen samt uppförandet av köpcentret Centrum Chodov i Prag. För ytterligare information, kontakta: Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/14/20040714BIT20050/wkr0010.pdf PDF

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar