Skanska får motorvägskontrakt i USA värt 715 miljoner kronor

Skanska får motorvägskontrakt i USA värt 715 miljoner kronor Skanska har fått uppdraget att bygga en ny motorväg i North Carolina, USA. Kontraktet är värt 715 miljoner kronor, USD 94 miljoner. Kund är North Carolina Departement of Transportation. Kontraktet inkluderas i ordergången för det fjärde kvartalet 2003. Uppdraget gäller en 8,3 km lång utbyggnad av Interstate I-485, den yttre ringleden i Charlotte. I projektet ingår 20 broar och 12 kulvertar förutom vägbyggnadens alla vanliga delar med mark- och miljöarbete samt säkerhets- och signalinstallationer. Arbetet inleds omgående och planeras vara slutfört på 3,5 år. Uppdraget genomförs av Skanska USA Civils enhet Tidewater Skanska. Skanska USA Civil är verksamt över hela USA med inriktning på anläggningsbyggande, främst energi- och transportinfrastruktur samt miljöprojekt. Bolaget har 5.000 anställda och omsätter ca 13 miljarder kronor (2002). För samma kund bygger Skanska för närvarande också Smith Creek Parkway i Wilmington, NC. Kontraktet är värt USD 63 miljoner, ca 480 miljoner kronor. I Charlotte, North Carolina, bygger Skanska USA Civil även ut reningsverket McAlpine Creek Wastewater Maintenance Facility. Detta uppdrag är värt USD 26,7 miljoner, ca 205 miljoner kronor. För ytterligare information, kontakta: Edward Keeter, vVD, Tidewater Skanska, tel +1 757 578 4100 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00110/wkr0001.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar