Skanska får nytt delkontrakt för renoveringen av FN-högkvarteret i New York om USD 261 miljoner, ca 2 miljarder kronor

Skanska inleder ännu en etapp på den genomgripande renoveringen av FN:s huvudkontor i New York. I det andra kvartalet inkluderas i orderingången ett delkontrakt om USD 261 miljoner, ca 2 miljarder kronor.

Som meddelats i juli 2007 har Skanska blivit utvalt av Förenta Nationerna, FN, att genomföra byggledningsuppdraget för FN:s Capital Master Plan (CMP) som innebär renovering och uppgradering av den internationella organisationens högkvarter i New York. Projektet genomförs i etapper fram till 2013, med ett förväntat värde om totalt ca USD 1 miljard. Skanska och FN kommer att förhandla separata kontrakt för varje del av projektet och inkludera dessa i Skanskas orderingång i det kvartal som delkontrakten tecknas. Inräknat dagens delkontrakt har hittills USD 520 miljoner, ca 4,1 miljarder kronor, av den totala kontraktssumman inkluderats i orderingången. Den nu aktuella etappen omfattar renovering av källarplanen samt färdigställande av en temporär konferensanläggning, North Lawn Conference Building, och tillfälliga kontorslokaler. Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med verksamhet i USA inom byggande, byggledning, konstruktion och design/bygg. Bolaget assisterar även vid validering av anläggningar för läkemedelsindustrin. Kunderna representerar ett brett spektrum av amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning, elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Affärsenheten är baserat i Parsippany, New Jersey, och har ca 3.500 medarbetare. 2008 uppgick intäkterna till ca 30,3 miljarder kronor. För ytterligare information, kontakta: Tom Crane, Senior Vice President Communication, Skanska USA Building, tel +1 973 753 3450 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38 Direktlinje för media: 010-448 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar