Skanska får ombyggnadskontrakt i Norge för NOK 264 miljoner, 320 miljoner kronor

Skanska har fått ett större renoveringsuppdrag i Stavanger, Norge. Kontraktssumman uppgår till NOK 264 miljoner, ca 320 miljoner kronor, vilket har inkluderats i orderingången för det andra kvartalet. Kund är fastighetsbolaget Entra och hyresgäst är tillsynsmyndigheten för den norska oljeindustrin.

Kontraktet avser totalrenovering av en 17.000 kvm stor kontorsbyggnad och uppförande av en ny 420 kvm stor tillbyggnad.

Projektet som har starkt miljöfokus syftar bland annat till att reducera byggnadens energiåtgång så att den blir 25 procent lägre än vad som föreskrivs i den norska normen för kontor.

Det förberedande arbetet har inletts och byggarbetet som påbörjas i februari 2011 ska vara slutfört i december 2012.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har ca 4.100 medarbetare. Skanska Norge hade 2009 intäkter på ca 11 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostadsprojekt och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.


För ytterligare information, kontakta:
Geir Linge, informationschef, Skanska Norge, tel +47 92 25 11 25
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99


Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar