Skanska får tvåmiljarderskontrakt i London

Skanska har fått uppdraget att bygga kontors- och butikcentret Walbrook i centrala London. Kontraktssumman uppgår till GBP 150 miljoner, ca 2.050 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är det brittiska fastighetsbolaget Minerva.

Byggprojektet vid Walbrook, Bond Court och Cannon Street blir ett av de största i City of London. Det omfattar totalt ca 60.600 kvm, inklusive uthyrningsbara ytor för kontor om 35.000 kvm och ca 6.000 kvm för butiker och restauranger.

Skanska har fått uppdraget bland annat baserat på att bolaget har kompetensen inom design, grundläggning, pålning, byggande, ståldäckning samt elektriska och mekaniska installationer. På den brittiska marknaden är det få konkurrenter som kan erbjuda ett så brett tjänsteutbud som Skanska.

För Minerva har Skanska under senare år genomfört två större projekt, dels 90 High Holborn, dels ombyggnaden av bolagets huvudkontor på Wigmore Street.

Arbetet på Walbrook har inletts och projektet planeras för färdigställande i slutet av 2009.

Skanska UK med ca 5.500 medarbetare hade 2006 intäkter som uppgick till 12,3 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative).


För ytterligare information, kontakta:

Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK, tel +44 1923 423 905
Agneta Ljunggren, Director Group Internal Communications, Skanska AB, tel 070-609 00 44. Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar