Skanska får vägprojekt i Polen för PLN 215 miljoner, ca 515 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att bygga en förbifart vid Wroclaw i sydvästra Polen. Kontraktssumman uppgår till PLN 215 miljoner, ca 515 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet. Kund är den lokala väg- och järnvägsmyndigheten.

Kontraktet gäller den första utbyggnadsetappen av den östra förbifarten med anslutning till huvudvägen mot Warszawa. Projektet omfattar en 5,6 km ny väg inklusive viadukter, gångvägar, cykelbanor, viltpassager och tre 100 till 290 m långa broar över floderna Oder och Olawa. I uppdraget ingår även omfattande markarbeten med planteringar och byggen av dammar för dagvatten. Arbetet planeras att starta i sommar och ska vara slutfört i januari 2013. Skanska bygger för närvarande även en del av Wroclaws inre ringled. Skanska Polen som är ett av Polens största byggbolag omsatte 2008 7,6 miljarder kronor. Bolaget har 5.200 medarbetare. I Polen är Skanska även verksamt inom kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling genom Skanska Commercial Development Europe respektive Skanska Infrastructure Development. För ytterligare information, kontakta: Marcin Gesing, informationschef, Skanska Poland, tel +48 22 561 30 66 or +48 510 161 516 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38 Direktlinje för media: 010-448 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar