Skanska får vattenuppdrag i Florida för USD 49 miljoner, ca 340 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att bygga en vattenåtervinningsanläggning i Tampa, Florida. Kontraktssumman uppgår till USD 49 miljoner, ca 340 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2007. Kund är Hillsborough County.

Uppdraget gäller en utbyggnad av The Northwest Regional Water Reclamation Facility som är belägen i västra Tampa. Anläggningen för rening och återvinning av vatten för t ex bevattning ska både byggas ut och moderniseras. Kapaciteten fördubblas till ca 38.000 kbm/dag.

Projektet omfattar dels en ny anläggning som byggs i anslutning till den befintliga, dels en uppgradering av existerande anläggningar. I Skanskas uppdrag ingår både bygg- och installationsarbeten, såväl betongkonstruktioner som utrustning för vattenbehandling samt styrning och kontroll.

Arbetet inleds i september och beräknas pågå i två år.

Skanska fick tidigare i år bolagets hittills största USA-order som avser Croton Water Filtration Plant i New York. Skanskas kontrakt uppgår till USD 1,04 miljard, ca 7,2 miljarder kronor. Därutöver bygger och uppgraderar Skanska för närvarande sex vattenreningsanläggningar i New York och sju i Atlanta.

Skanska USA Civil är inriktat på byggande av trafikinfrastruktur och anläggningar för energi, vatten och vattenrening. Bolaget med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 3.800 medarbetare. Skanska USA Civils intäkter uppgick 2006 till ca 9,8 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar