Skanska får vattenuppdrag i Florida för USD 49 miljoner, ca 340 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att bygga en vattenåtervinningsanläggning i Tampa, Florida. Kontraktssumman uppgår till USD 49 miljoner, ca 340 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2007. Kund är Hillsborough County.

Uppdraget gäller en utbyggnad av The Northwest Regional Water Reclamation Facility som är belägen i västra Tampa. Anläggningen för rening och återvinning av vatten för t ex bevattning ska både byggas ut och moderniseras. Kapaciteten fördubblas till ca 38.000 kbm/dag.

Projektet omfattar dels en ny anläggning som byggs i anslutning till den befintliga, dels en uppgradering av existerande anläggningar. I Skanskas uppdrag ingår både bygg- och installationsarbeten, såväl betongkonstruktioner som utrustning för vattenbehandling samt styrning och kontroll.

Arbetet inleds i september och beräknas pågå i två år.

Skanska fick tidigare i år bolagets hittills största USA-order som avser Croton Water Filtration Plant i New York. Skanskas kontrakt uppgår till USD 1,04 miljard, ca 7,2 miljarder kronor. Därutöver bygger och uppgraderar Skanska för närvarande sex vattenreningsanläggningar i New York och sju i Atlanta.

Skanska USA Civil är inriktat på byggande av trafikinfrastruktur och anläggningar för energi, vatten och vattenrening. Bolaget med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 3.800 medarbetare. Skanska USA Civils intäkter uppgick 2006 till ca 9,8 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar