Skanska förvandlar p-huset Elefanten till 150 bostadsrätter - inleder 450-miljonersprojekt i Stockholm city

Skanska förvandlar p-huset Elefanten till 150 bostadsrätter - inleder 450- miljonersprojekt i Stockholm city Skanska ska uppföra bostäder och kontor i centrala Stockholm. Projektet som utvecklas och byggs av Skanska innebär en investering på totalt ca 450 miljoner kronor. De 150 lägenheterna säljs som bostadsrätter i en nybildad bostadsrättsförening. I projektet ingår även ett kontorshus som utgör en tredjedel av den totala investeringen. Det är en s k kort projektutveckling, vilket innebär att projektet säljs direkt vid färdigställandet. Säljstarten för lägenheterna sker under sommaren 2001 och inflyttning planeras till hösten 2002. Idag inleds rivningsarbetena av p-huset Elefanten för att ersättas av bostads- och kontorsprojektet som totalt omfattar ca 23.500 kvm. Det nya åttavåningshuset ska även ge plats för butiker och restauranger i bottenplanet. Kontorshuset på 5.800 kvm byggs över Klaratunnelns södra mynning. Rivningen och omvandlingen av p-huset Elefanten är ett led i utvecklingen av en levande stadskärna. Bilar och betong lämnar plats för människor och bostäder. De nya husen får putsade fasader i varma och ljusa färger med natursten och glas i bottenvåningarna. Projektet är en fortsättning på Skanskas strävan att utveckla bostäder i attraktiva lägen. Tidigare har Skanska bl a skapat 84 lägenheter genom omvandling av delar av parkeringshuset i Kv. Wahrenberg. För ytterligare information, kontakta: Svante Hedström, projektchef, Skanska Nya Hem, region Stockholm, tel 070 - 213 30 11 Mats Johansson, marknads- och försäljningschef, Skanska Nya Hem, region Stockholm, tel 070 - 662 75 31 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar