Skanska förvärvar det amerikanska byggföretaget The Gottlieb Group i New York

Skanska förvärvar det amerikanska byggföretaget The Gottlieb Group i New York Skanska fortsätter att stärka konkurrenskraften i New York, USA, genom att förvärva 100 procent av det amerikanska byggföretaget The Gottlieb Group. Köpeskillingen för The Gottlieb Group är 10,6 MUSD, ca 89 miljoner kronor. Förvärvet väntas 1999 ge en resultatpåverkan på Skanska med 2 MUSD, ca 16 miljoner kronor. The Gottlieb Group är ett anläggningsföretag med säte i New York. 1998 omsatte bolaget 44 MUSD, ca 370 miljoner kronor. Resultatet före skatt blev 3,5 MUSD, ca 29 miljoner kronor. Gottlieb är inriktade på infrastrukturbyggande som vatten- och reningsverk samt tunnelbanestationer. The Gottlieb Group kommer att bli ett dotterföretag till Slattery Skanska som man redan har ett omfattande samarbete med. De två bolagen genomför för närvarande i konsortium bl a utbyte av rulltrappor vid en rad tunnelbanestationer i New York och dessutom en genomgripande renovering av Times Square tunnelbanestation i New York för 80 MUSD, ca 670 miljoner kronor. - Förvärvet är i linje med vår strategi att expandera i kärnverksamheten. Bolaget är välrenommerat, lönsamt och välskött. Vi tillförs dessutom ledningskompetens. Det är mycket tillfredställande att de tidigare ägarna kvarstår som ledning för The Gottlieb Group, säger Stuart E. Graham, chef för Skanska USA, som är femte största byggföretag på den amerikanska marknaden. - Vår position i New York-området där The Gottlieb Group har en stark ställning förstärks nu ytterligare inom infrastruktursektorn, kommenterar Stuart E. Graham förvärvet. Nyckeltal The Gottlieb Group 1998: MUSD Nettoomsättning: 44 Rörelseresultat: 3,0 Resultat efter 3,5 finansnetto: Orderstock (99-12-31) 107 Balansomslutning: 13,5 Avkastning på 37 % sysselsatt kapital: Antal anställda (98- 150 12-31) Stockholm, 1999-05-17 SKANSKA AB Koncernstab Kommunikation För ytterligare information, kontakta: Stuart Graham, chef för Skanska USA, tel +1 718 767 26 00 Tor Krusell, informationschef Skanska AB, tel 070-543 87 47 Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar