Skanska förvärvar estniska byggbolaget EMV

Skanska förvärvar estniska byggbolaget EMV Skanskas finska dotterbolag Skanska Oy expanderar och stärker sin position i Baltikum genom att förvärva aktiemajoriteten i det estniska börsnoterade byggbolaget EMV Ltd. Skanska Oy har tecknat avtal om förvärv av aktiemajoriteten i EMV Ltd. från Baltic Republics Fund, Hansa Investment Fund och ett antal privata investerare. Aktierna förvärvas per den 3 januari 2000 och därefter äger Skanska Oy 61,0 procent av aktierna i EMV Ltd. Förvärvspriset är 30 estniska Kroons per aktie (motsvarar ca. 16 kronor) i samtliga transaktioner. Detta ger ett totalt förvärvspris på 86,7 miljoner estniska Kroons (ca. 47,4 miljoner kronor). Dessutom erbjuder Skanska Oy alla aktieägare i EMV att sälja sina aktier till Skanska Oy till samma pris per aktie. Förvärvet kommer att påverka Skanska Oy:s resultat för 2000 positivt. EMV Ltd. är ett av de ledande byggföretagen i Estland. I EMV:s byggtjänster ingår både husbyggnad och anläggning. EMV är verksamma i Estland, Litauen och Lettland och huvudkontoret ligger i Tallinn. EMV omsatte under 1998 drygt 778 miljoner estniska Kroons (ca. 425 miljoner kronor) och antalet anställda var 542. Skanska har varit verksamma i Estland sedan 1994 och har sedan tidigare ett dotterbolag i Estland, Skanska Ehituse AS. - Förvärvet ligger i linje med Skanskas tillväxtstrategi i Central- och Östeuropa. Genom förvärvet av EMV Ltd stärks Skanskas byggtjänster i Baltikum. Vi har arbetat framgångsrikt i Estland och nu förbättras våra möjligheter att erbjuda våra kunder byggtjänster, säger Eero Makkonen, VD Skanska Oy. - Att Skanska Oy har blivit huvudägare i EMV Ltd. är ett tecken på en ny utvecklingsfas för EMV. Det skapar förutsättningen för att EMV ska bli ett betydande företag i hela Baltikum. EMV är redan väl etablerat i Estland och nu ökas våra möjligheter att leverera byggtjänster också i Lettland och Litauen, säger Jaanus Otsa, styrelseordförande för EMV Ltd. Nyckeltal EMV 1998, Miljoner EEK (estniska Kroon) Nettoomsättning: 778 (425 Mkr) Rörelseresultat: 9,4 (5,1 Mkr) Resultat efter -1,9 (-1,0 Mkr) finansnetto: Resultat efter 0 (0 Mkr) skatt: Balansomslutning: 270, 8 (148,1 Mkr) Antal anställda: 542 Stockholm 2000-01-03 SKANSKA AB Koncernstab Kommunikation För ytterligare information kontakta: Mauri Niemi, direktör, Skanska Oy, tel. +358 9 6152 2329 Jaanus Otsa, styrelseordförande, EMV Ltd, tel. +372 640 3300 Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar