Skanska förvärvar estniska byggbolaget EMV

Skanska förvärvar estniska byggbolaget EMV Skanskas finska dotterbolag Skanska Oy expanderar och stärker sin position i Baltikum genom att förvärva aktiemajoriteten i det estniska börsnoterade byggbolaget EMV Ltd. Skanska Oy har tecknat avtal om förvärv av aktiemajoriteten i EMV Ltd. från Baltic Republics Fund, Hansa Investment Fund och ett antal privata investerare. Aktierna förvärvas per den 3 januari 2000 och därefter äger Skanska Oy 61,0 procent av aktierna i EMV Ltd. Förvärvspriset är 30 estniska Kroons per aktie (motsvarar ca. 16 kronor) i samtliga transaktioner. Detta ger ett totalt förvärvspris på 86,7 miljoner estniska Kroons (ca. 47,4 miljoner kronor). Dessutom erbjuder Skanska Oy alla aktieägare i EMV att sälja sina aktier till Skanska Oy till samma pris per aktie. Förvärvet kommer att påverka Skanska Oy:s resultat för 2000 positivt. EMV Ltd. är ett av de ledande byggföretagen i Estland. I EMV:s byggtjänster ingår både husbyggnad och anläggning. EMV är verksamma i Estland, Litauen och Lettland och huvudkontoret ligger i Tallinn. EMV omsatte under 1998 drygt 778 miljoner estniska Kroons (ca. 425 miljoner kronor) och antalet anställda var 542. Skanska har varit verksamma i Estland sedan 1994 och har sedan tidigare ett dotterbolag i Estland, Skanska Ehituse AS. - Förvärvet ligger i linje med Skanskas tillväxtstrategi i Central- och Östeuropa. Genom förvärvet av EMV Ltd stärks Skanskas byggtjänster i Baltikum. Vi har arbetat framgångsrikt i Estland och nu förbättras våra möjligheter att erbjuda våra kunder byggtjänster, säger Eero Makkonen, VD Skanska Oy. - Att Skanska Oy har blivit huvudägare i EMV Ltd. är ett tecken på en ny utvecklingsfas för EMV. Det skapar förutsättningen för att EMV ska bli ett betydande företag i hela Baltikum. EMV är redan väl etablerat i Estland och nu ökas våra möjligheter att leverera byggtjänster också i Lettland och Litauen, säger Jaanus Otsa, styrelseordförande för EMV Ltd. Nyckeltal EMV 1998, Miljoner EEK (estniska Kroon) Nettoomsättning: 778 (425 Mkr) Rörelseresultat: 9,4 (5,1 Mkr) Resultat efter -1,9 (-1,0 Mkr) finansnetto: Resultat efter 0 (0 Mkr) skatt: Balansomslutning: 270, 8 (148,1 Mkr) Antal anställda: 542 Stockholm 2000-01-03 SKANSKA AB Koncernstab Kommunikation För ytterligare information kontakta: Mauri Niemi, direktör, Skanska Oy, tel. +358 9 6152 2329 Jaanus Otsa, styrelseordförande, EMV Ltd, tel. +372 640 3300 Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar