Skanska ger ut gröna företagsobligationer

Skanska ger kapitalmarknaden möjlighet att investera i gröna projekt genom att ge ut gröna företagsobligationer. Obligationerna kommer uteslutande att finansiera investeringar i grön kommersiell fastighetsutveckling.

– Intresset bland investerare för att inte enbart få avkastning, utan också bidra till en bättre miljö, ökar. Skanska är ledande inom grön projektutveckling och grönt byggande, och vill vara det självklara valet för investerare som söker gröna investeringar, säger Peter Wallin, ekonomi- och finansdirektör, Skanska AB.

– De gröna obligationerna är en möjlighet för Skanska att diversifiera sin investerarbas och dra nytta av vår ledande position inom grön projektutveckling. Det stora intresset för emissionen bekräftar samtidigt kapitalmarknadens förtroende för Skanskas finansiella styrka och långsiktiga satsning på en hållbar affärsmodell, säger Pär Lageryd, Head of Treasury, Skanska Financial Services AB.

Ramverket för de gröna obligationerna har verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Universitetet i Oslo.

Obligationer för ett värde av 850 miljoner kronor och med fem års löptid emitterades tidigare i veckan. SEB var arrangör av transaktionen och har även fungerat som rådgivare kring det gröna ramverket.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar