Skanska gör reservering på 410 miljoner kronor i det fjärde kvartalet för projekt inom Skanska USA Building

Skanskas löpande projektgenomgång har identifierat ett nedskrivningsbehov på 345 miljoner kronor (USD 47 miljoner) i ett pågående projekt för en amerikansk myndighet. En genomgång av andra fastprisåtaganden medför ytterligare nedskrivningar om 65 miljoner kronor (USD 9 miljoner).

Totalt uppgår nedskrivningarna till 410 miljoner kronor (USD 56 miljoner) och kommer att belasta Skanska USA Buildings rörelseresultat för det fjärde kvartalet. Koncernens nettoresultat påverkas negativt med 245 miljoner kronor (USD 33 miljoner) motsvarande 0,6 kr per aktie. – Detta styrker vårt tidigare beslut att Skanska USA Building ska upphöra med att åta sig projekt på fastprisbasis. I denna typ av kontrakt är marginalerna alltför låga i förhållande till risken. Skanska USA Building ska i fortsättningen endast genomföra förhandlingsentreprenader som traditionellt givit oss bättre avkastning, säger Stuart Graham, VD och koncernchef i Skanska. Den omstruktureringsplan för Skanska USA Building som lanserades i maj i år påverkas inte. – Vi har fortsatt stark tilltro till den amerikanska marknaden. Skanska USA Building och Skanska USA Civil har genom åren levererat goda resultat för Skanska och vi förväntar oss detta även i framtiden, säger Stuart Graham. Vid en telefonkonferens onsdagen den 8 december kl 11.00 besvarar Skanskas VD och koncernchef Stuart Graham samt ekonomi- och finansdirektör Hans Biörck frågor angående nedskrivningarna. För att delta i konferensen, vänligen ring +44 20 7162 0191 senast fem minuter innan konferensen börjar. Under fem arbetsdagar efter konferensen går det bra att lyssna till en inspelning på telefonnummer +44 20 7031 4064, kod 636368. För ytterligare information, kontakta: Hans Biörck, CFO, Skanska AB, tel 08-753 88 00 Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB, 08-753 88 01 Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 38

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar