Skanska har tecknat kontrakt för arbeten med Crossrails Bond Street Station, UK, värt cirka 554 miljoner kronor

Skanska har tecknat ett femårskontrakt, i joint venture med Costain, om arbeten med Crossrails nya Bond Street Station i London. Kontraktet är värt totalt GBP 110 miljoner, cirka 1,11 miljarder kronor, varav Skanskas andel är GBP 55 miljoner, cirka 554 miljoner kronor. Ordern inkluderas i orderbokningarna för Skanska UK för första kvartalet 2013.

Kontraktet omfattar byggnation av biljetthallar, inklusive utrustning av plattformarna och olika mekaniska och elektriska arbeten. Dessutom innebär det en rad anslutningsarbete mot de entreprenörer som utför tunnel-, spår- och elarbeten. Skanska och Costain har tidigare utfört arbeten i ett joint venture, som tecknade kontrakt om en annan del av Crosrrail i mars 2011.

Arbetet påbörjas i februari 2013 och planeras vara klart i februari 2017, i god tid före Crossrails invigning 2018.

Skanska UK med cirka 4 000 medarbetare hade 2012 intäkter som uppgick till 11,75 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har också inlett utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.

För ytterligare information, kontakta:

Lizzie Sparrow, Communications, Skanska UK, tel +44 1923 423905

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 88 08

Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar