Skanska hyr ut och startar Bassängkajen – investerar 240 miljoner kronor i nytt grönt kontorsprojekt i Malmö

Skanska hyr ut 3 300 kvm kontorsytor till Malmö Högskola på Universitetsholmen i centrala Malmö. Uthyrningen innebär att Skanska nu åter startar kontorsprojektet Bassängkajen. Kontorsfastigheten byggs i sju plan med garage i källarvåningen och kommer att omfatta totalt 16 000 kvm uthyrningsbar yta uppdelat i två etapper. Skanskas investering för den första etappen om 8 500 kvm uppgår till ca 240 miljoner kronor och är planerad att stå färdig sommaren 2011.

Bassängkajen blir ett modernt kontorshus med en tydlig miljöprofil. Fastigheten kommer att uppfylla kraven för EU GreenBuilding-märkning, vilket innebär att husets energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer för nybyggda fastigheter. Den kommer också att bli en av de första fastigheterna i Malmö som certifieras enligt det internationella miljösystemet LEED, som Skanska inför på alla nya egenutvecklade fastigheter i Norden och Centraleuropa. Lokalerna kommer att rymma Malmö Högskolas enhet Gemensam Förvaltning som fungerar som högskolans huvudkontor med rektor, centrala funktioner och studentservice. – Vi är glada över att äntligen kunna samla vår gemensamma förvaltning i samma byggnad, efter att ha suttit utspridda i tre byggnader i några år. Det nya huset ger oss också effektiva ytor – vi kan minska till halva lokalytan mot idag, säger Birgitta Wickman, avdelningschef, Malmö Högskola. – Malmö Högskola är en mycket viktig samarbetspartner för oss på Universitetsholmen och här visar vi tillsammans på det attraktiva läget i centrala Malmö alldeles intill kajkanten, i ett intressant och dynamiskt område, säger Camilla Wieslander, Marknads- och transaktionschef på Skanska Öresund. – Det här avtalet är ytterligare ett exempel på trenden att offentliga hyresgäster prioriterar nya, miljöriktiga och effektiva lokaler i bra lägen. Det är också ett tecken på att det trots finansiell oro och lågkonjunktur går att hyra ut lokaler och att det är möjligt att starta nya projekt. I området har Skanska sedan tidigare utvecklat och byggt kontorsfastigheterna Hjälmarekajen, Citykajen och Hovrätten. Bygguppdraget genomförs av Skanska Sverige och är planerat att påbörjas i september. Förhandlingar om uthyrning av resterande ytor pågår med ett flertal intressenter. Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark samt i Finland. För ytterligare information, kontakta: Camilla Wieslander, Marknads- och transaktionschef, Skanska Öresund, tel. 010-448 32 89. Peter Gimbe, Presschef Skanska AB, tel. 010-448 88 38. Direktlinje för media: 010-448 88 99. Birgitta Wickman, avdelningschef, Malmö Högskola, tel 040-665 70 44.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar