Skanska investerar ca 565 miljoner kronor i fyra nya logistikprojekt i Sverige och Danmark

Skanska har tecknat hyreskontrakt för fyra nya logistikanläggningar i Göteborg, Linköping, Burlöv (Sunnanå) samt i Stilling på Jylland i Danmark. Den totala investeringen uppgår till ca 565 miljoner kronor. Kontrakten som är fristående av varandra omfattar totalt 50 000 kvm och har tecknats med Scan, TransFargo, Freja Transport & Logistics samt en icke namngiven hyresgäst.

Projekten har startats under det tredje kvartalet 2007 och inflyttning är planerad till runt årsskiftet 2008/2009. Samtliga anläggningar har långa hyresavtal, den genomsnittliga kontraktslängden är 12 år. Bygguppdragen genomförs av Skanska Sverige respektive Skanska Danmark.

-Vi kan med glädje konstatera att vår spetskompetens inom logistikområdet attraherar kvalificerade kunder. Fyra logistikkontrakt på kort tid med framgångsrika hyresgäster visar att efterfrågan på denna skräddarsydda produkt ökat markant på senare tid, säger Cecilia Fasth, VD för Skanska Fastigheter Göteborg.

Skanska har under en längre tid byggt upp en omfattande kompetens inom utveckling av logistikfastigheter. Tillväxtmöjligheterna bedöms som goda i denna nisch och verksamheten expanderar nu även till den danska marknaden.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden är en av 14 affärsenheter inom Skanska. Uppdraget är att initiera och utveckla fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark samt i Finland.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i tre regionbolag: Göteborg, Stockholm och Öresund.


För ytterligare information, kontakta:

Cecilia Fasth, VD, Skanska Fastigheter Göteborg AB, tel 0705-28 38 15
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38.
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar