Skanska investerar cirka 330 miljoner kronor i kontorsprojekt i Wroclaw, Polen

Skanska investerar 35 miljoner euro, cirka 330 miljoner kronor, i kontorsprojektet Green 2Day i Wroclaw, Polen. Sjuvåningsbyggnaden kommer att ha en total uthyrningsbar yta på cirka 17 100 kvadratmeter. Projektet förväntas få LEED Gold-certifiering.

Green 2Day är Skanskas femte kontorsutvecklingsprojekt i Wroclaw och ligger intill en av bolagets tidigare utvecklingsprojekt, Green Day.

Byggnationen väntas påbörjas i november 2015 och projektet beräknas vara färdigställt under det fjärde kvartalet 2017.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetskontorsprojekt. Bolagets verksamhet är koncentrerad till storstadsområdena i Tjeckien, Ungern, Rumänien och Polen och genomförs av fyra lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary, Skanska Romania och Skanska Property Poland.

För ytterligare information, kontakta:

Małgorzata Kubica, External Communication Manager, Skanska in Poland, tel +48 502 747 454

Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 60 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media