Skanska investerar cirka 397 miljoner kronor i kontorsprojekt i Bukarest, Rumänien

Skanska investerar EUR 46 M, cirka 397 miljoner kronor, i den första byggnaden i kontorsprojektet Green Court Bucharest i den rumänska huvudstaden Bukarest. Investeringen omfattar projektfas I och garaget i projektfas II. Konstruktionskontraktet är värt EUR 36 M, cirka 310 miljoner kronor. Investeringen liksom byggprojektet genomförs av Skanska Commercial Development Europe, genom dess dotterbolag Skanska Property Romania och Skanska Construction Romania. Orderbokningen och intäkterna av byggprojektet kommer att upptas i byggverksamhetens första kvartal 2013. 

Den första fasen omfattar cirka 19 500 kvadratmeter samt ett garage under jord. Kontorsområdet kommer att bestå av tre klass A-byggnader. Den totala uthyrbara ytan blir cirka 52 000 kvadratmeter, med tolv våningar över marknivå och tre våningar under jord.

Green Court Bucharest kommer att innehålla en rad hållbarhetslösningar för att minimera byggnadens miljöpåverkan och minska driftskostnaderna markant. Projektet kommer att ansöka om LEED-certifiering på guldnivå.

Byggstart är planerad till första kvartalet 2013 och projektet beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2014.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor och logistik. Verksamheten är koncentrerad till storstadsområden i Tjeckien, Rumänien, Ungern och Polen. Verksamheten bedrivs i fyra lokala enheter.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera