Skanska leder bygge av 2-miljarderskraftverk i Panama Skanskas andel 1,5 miljarder kronor

Skanska leder bygge av 2-miljarderskraftverk i Panama Skanskas andel 1,5 miljarder kronor Skanska har fått uppdraget att bygga vattenkraftprojektet Esti Hydroelectric Project i Panama. Ordern är totalt värd 213 miljoner USdollar, varav Skanskas andel uppgår till 70,7 procent, motsvarande 150 miljoner dollar, ca 1,5 miljarder kronor. I det Skanska-ledda konsortiet ingår GE Energy Sweden AB, Alstom Power Generation AB och SwedPower International. Kund är AES Panama. Kraftverket med en effekt på 120 MW ska vara i drift senast i november 2003. Arbetena på plats har inletts. Projektet utförs i två floder och är dels ett strömkraftverk, s k run-of- the-river, dels ett dammprojekt. En miljökonsekvensbeskrivning har genomförts. Utbyggnaden har medfört att 16 familjer måste flytta. Familjerna har fått nya och bättre bostäder i samma område. Detta är Skanskas andra kraftverksprojekt för AES USA, som är en av världens största kraftproducenter och till 49 procent ägare av AES Panama. Skanska bygger f n kraftverk för totalt 4,5 miljarder kronor. I Panama har Skanska tidigare genomfört kraftprojektet Estrella Los Valles och en utbyggnad av La Fortuna. För ytterligare information, kontakta: Thomas Pehrson, Vice VD, Skanska International Civil Engineering, tel 08 - 504 354 63 Lars-Erik Lantz, area manager Latin America, Skanska International Civil Engineering, tel + 507 614 97 25 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00450/bit0001.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar