Skanska leder bygge av 2-miljarderskraftverk i Panama Skanskas andel 1,5 miljarder kronor

Skanska leder bygge av 2-miljarderskraftverk i Panama Skanskas andel 1,5 miljarder kronor Skanska har fått uppdraget att bygga vattenkraftprojektet Esti Hydroelectric Project i Panama. Ordern är totalt värd 213 miljoner USdollar, varav Skanskas andel uppgår till 70,7 procent, motsvarande 150 miljoner dollar, ca 1,5 miljarder kronor. I det Skanska-ledda konsortiet ingår GE Energy Sweden AB, Alstom Power Generation AB och SwedPower International. Kund är AES Panama. Kraftverket med en effekt på 120 MW ska vara i drift senast i november 2003. Arbetena på plats har inletts. Projektet utförs i två floder och är dels ett strömkraftverk, s k run-of- the-river, dels ett dammprojekt. En miljökonsekvensbeskrivning har genomförts. Utbyggnaden har medfört att 16 familjer måste flytta. Familjerna har fått nya och bättre bostäder i samma område. Detta är Skanskas andra kraftverksprojekt för AES USA, som är en av världens största kraftproducenter och till 49 procent ägare av AES Panama. Skanska bygger f n kraftverk för totalt 4,5 miljarder kronor. I Panama har Skanska tidigare genomfört kraftprojektet Estrella Los Valles och en utbyggnad av La Fortuna. För ytterligare information, kontakta: Thomas Pehrson, Vice VD, Skanska International Civil Engineering, tel 08 - 504 354 63 Lars-Erik Lantz, area manager Latin America, Skanska International Civil Engineering, tel + 507 614 97 25 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00450/bit0001.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar