Skanska moderniserar järnvägsstation i Tjeckien för 340 miljoner kronor

Skanska har skrivit kontrakt med det tjeckiska banverket, SŽDC, om att modernisera järnvägsstationen Česká Lípa. Kontraktet är värt 1 miljard CZK, cirka 340 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Tjeckien i det fjärde kvartalet 2015. 

Moderniseringen och återuppbyggnaden av stationen omfattar en ny stationsbyggnad, nya uppgångar till plattformarna och ett nytt signalsystem. Skanska kommer också att bygga om två broar, 32 elektriskt uppvärmda växlar och 19 övergångar utefter 33 kilometer spår.

Byggnationen beräknas pågå under de kommande ett och ett halvt åren.

Skanska Czech Republic, som är ett av landets största byggbolag, hade ungefär 4,8 miljarder kronor i intäkter 2014. Företaget har 4 000 anställda i Tjeckien och Slovakien. I Tjeckien utvecklar Skanska dessutom kontorsbyggnader genom Skanska Commercial Development Europé och bostäder genom Skanska Realty.

För ytterligare information, kontakta:

Lucie Laňková, Communication Director, Skanska Czech Republic, tel: +420 737 255 032

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar