Skanska når financial close för byggprojekt vid Interstate 4 i Orlando, Florida, USA

Skanska har skrivit ett koncessionsavtal och nått financial close med Floridas transportdepartement för finansiering, design, byggnation, drift och underhåll av I-4 Ultimate Project i Orlando, Florida, USA.

Skanska äger 50 procent av I-4 Mobility Partners och kommer att investera upp till USD 73 M, cirka 483 miljoner kronor, av aktiekapital och aktieägarlån. Det totala värdet på design- och byggkontraktet uppgår till omkring USD 2,3 miljarder, cirka 15 miljarder kronor. Skanskas 40-procentiga andel av kontraktet är värd omkring USD 900 M, cirka 6 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för tredje kvartalet 2014.

Byggarbetet inleds första kvartalet 2015 och beräknas vara avslutat 2021. Koncessionslängden är 40 år och betalningen är baserad på tillgänglighet. Skanska Infrastructure Development och John Laing är sponsorer och med-investerare i projektet, medan ett Skanska-Granite-Lane joint venture ansvarar för byggnation och HDR-Jacobs joint venture för design, samt Infrastructure Corporation of America för drift och underhåll.

– Detta är Floridas största transportprojekt någonsin, och det största projektet med offentlig privat samverkan inom nybyggnation på den amerikanska marknaden hittills. I-4 Ultimate visar hur offentlig privat samverkan kan lösa kritiska behov inom infrastrukturen och hur Skanska kan vara en del av den lösningen, säger Johan Karlström, VD och koncernchef, Skanska.

Projektet omfattar ombyggnad och breddning av 34 kilometer av Interstate 4 för att rymma nya snabbkörfält och tillhörande förbättringar.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

För ytterligare information kontakta:

Mary Humphreys, Skanska Infrastructure Development, tel +1 703 340 1235 eller +1 571 309 5943

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera