Skanska och Costain bygger motorväg i London för 1 675 M SEK. Skanskas andel 500 M SEK.

Skanska och Costain bygger motorväg i London för 1 675 M SEK. Skanskas andel 500 M SEK. Skanska har fått i uppdrag att bredda en 17 km lång sträcka på motorvägen A2M2 i syd-östra London. Ordersumman är totalt ca 124 M GBP, ca 1 675 M SEK. Projektet genomförs i ett konsortium med Skanska, Costain och John Mowlem. Skanskas andel är 30 procent, drygt 500 M SEK. Kund är Highways Agency. Projektet, A2M2 Widening, som innebär en breddning från två till fyra filer i var riktning, inkluderar även en ny 950 m lång bro över Medway River och utbyggnad av fem trafikplatser samt design. - Vi har under året ökat vår fokusering på den brittiska anläggningsmarknaden. Det är därför mycket glädjande att Highways Agency har beslutat att anförtro oss detta prestigefulla uppdrag, säger Lars Johansson, VD Skanska UK. Uppdraget kommer att engagera flera enheter inom Skanska. Skanska Teknik har bistått den brittiska huvudkonsulten WS Atkins i konstruktions-arbetet för bron över Medway. Skanska Teknik ska även leda den fortsatta designen av bron. Skanska Sveriges Broavdelning kommer att leda byggandet att bron. - I konsortiet har vi sammanfört den spetskompetens som finns hos bro- byggarna inom Skanska med anläggningskunnandet och marknadskännedomen hos Costain och John Mowlem, fortsätter Lars Johansson. Arbetena inleds omedelbart och avslutas våren 2003. Skanskas samarbete med Costain har under de senaste 12 månaderna resulterat i order motsvarande drygt 2,5 mdr kronor. Bland annat genomförs det nya stadsdels-centret The Chimes i Uxbridge vid Heathrow med ett värde på ca 930 miljoner kronor och renoveringen av det klassiska London-hotellet Great Western Hotel på Paddington Station för ca 615 miljoner kronor. Stockholm, 1999-11-08 SKANSKA AB Koncernstab Kommunikation För ytterligare information kontakta: Lars Johansson, VD Skanska UK, Tel +44-7899-793051 Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar