Skanska och MasTec bildar allians för uppbyggnad av infrastruktur för data- och telekommunikation

Skanska och MasTec bildar allians för uppbyggnad av infrastruktur för data- och telekommunikation Skanskas amerikanska dotterbolag, Skanska USA, och MasTec, Inc. har bildat en allians för omfattande projektledningsuppdrag när det gäller uppbyggnad av infrastruktur för data- och telekommunikation på turn-key-basis i Nordamerika. Alliansen har ambitionen att utsträcka samarbetet även till Europa. Skanska och MasTec kommer att åta sig uppdrag för data- och telekommunikations-branschen med fokusering på utveckling av fibernät och tjänster inom planering, design och byggande. Dessutom ska bolagen utföra underhåll av större data- och telekommunikationssystem med möjlighet till samutnyttjande och växlar för tal-, data- och videokommunikation. I överenskommelsen ingår även en gemensam marknadsbearbetning av de båda företagens nuvarande och potentiella kunder. Båda bolagen analyserar för närvarande flera projekt och affärsmöjligheter för alliansen. - Genom alliansen med Skanska som strategisk partner tar vi ytterligare ett steg mot vårt mål att bättre tillfredställa våra kunders infrastrukturbehov, säger Joel-Tomas Citron, VD och koncernchef för MasTec som är noterat på New York-börsen NYSE. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder en kraftfull kombination för att tillgodose deras behov. Skanska har kunnande och erfarenhet när det gäller projektledning av stora och geografiskt utbredda projekt och MasTec kan erbjuda interna och externa internettjänster för nätleverantörer och företagsnätverk. Vi ska erbjuda gemensamma totallösningar för våra kunders behov. - Efterfrågan på data-, internet- och telekommunikationsanläggningar ökar i allt snabbare takt. Samarbetet med MasTec ger Skanska förbättrade möjligheter att möta efterfrågan på infrastruktur för den snabbväxande data- och telekommunika-tionsbranschen, säger Stuart Graham, chef för Skanska USA. I alliansen med MasTec företräds Skanska av dotterbolaget Sordoni Skanska. MasTec är Nordamerikas största infrastrukturleverantör av s k end-to-end- lösningar för data- och telekommunikationsbranschen samt för elkraftsektorn. MasTec designar, bygger, installerar och underhåller interna och externa nät i anslutning till internet eller internet-relaterade applikationer samt kommunikations- och elkraftanläggningar. Bland kunderna återfinns ledande data-, telekommunikations- och kabel-tv-bolag samt kraftbolag förutom ett antal övriga företag från Fortunes lista över USA:s 500 största företag. Skanska är ett av världens ledande företag inom byggrelaterade tjänster. Bolaget, som grundades 1887, har verksamhet i ett 50-tal länder och ca 45.000 anställda världen över. Skanska USA med ca 11.000 anställda omsatte under årets första nio månader 3,2 miljarder USD, ca 26 miljarder SEK. New York, 1999-11-23 SKANSKA AB Koncernstab Kommunikation För ytterligare information kontakta: Stuart Graham, chef Skanska USA, tel +1 718-747-34454, e-mail stuart.graham@skanskausa.com Tor Krusell, informationschef Skanska AB, tel 08-753 87 47 eller 070-543 87 47, e-mail tor.krusell@skanska.se Carmen M. Sabater, finansdirektör MasTec, Tel +1 305-406-1866 e-mail csabater@mastec.com Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.skanska.se MasTecs webbadress är www.mastec.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar