Skanska överväger försäljning av aktieinnehavet i dotterbolaget Skanska Cementation India

Skanska överväger försäljning av aktieinnehavet i dotterbolaget Skanska Cementation India Skanska överväger en eventuell försäljning av sitt aktieinnehav i Skanska Cementation India Ltd, motsvarande 80,4 procent av aktierna i bolaget. Processen är ännu i ett tidigt skede och inga definitiva beslut har fattats. En eventuell försäljning skulle vara ett led i Skanskas strategi att ha en ledande position på ett antal utvalda geografiska marknader. Skanska Cementation India Ltd är börsnoterat i Indien och bedriver i första hand väg- och anläggningsbyggande på den indiska marknaden. För 2003 uppgick bolagets nettoomsättning till cirka 1 miljard kronor, med ett rörelseresultat på cirka 15 miljoner kronor. Det bokförda värdet i Skanska av bolagets sysselsatta kapital uppgår till omkring 200 miljoner kronor, varav cirka 110 miljoner avser goodwill sammanhängande med Skanskas förvärv 2000 av Kvaerner Construction, där Cementation India ingick. I vilken utsträckning som priset vid en eventuell försäljning kan komma att täcka det bokförda värdet av det sysselsatta kapitalet återstår att fastställa i den pågående processen. För ytterligare information, kontakta: Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/16/20040716BIT20410/wkr0001.pdf PDF

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar