Skanska överväger försäljning av aktieinnehavet i dotterbolaget Skanska Cementation India

Skanska överväger försäljning av aktieinnehavet i dotterbolaget Skanska Cementation India Skanska överväger en eventuell försäljning av sitt aktieinnehav i Skanska Cementation India Ltd, motsvarande 80,4 procent av aktierna i bolaget. Processen är ännu i ett tidigt skede och inga definitiva beslut har fattats. En eventuell försäljning skulle vara ett led i Skanskas strategi att ha en ledande position på ett antal utvalda geografiska marknader. Skanska Cementation India Ltd är börsnoterat i Indien och bedriver i första hand väg- och anläggningsbyggande på den indiska marknaden. För 2003 uppgick bolagets nettoomsättning till cirka 1 miljard kronor, med ett rörelseresultat på cirka 15 miljoner kronor. Det bokförda värdet i Skanska av bolagets sysselsatta kapital uppgår till omkring 200 miljoner kronor, varav cirka 110 miljoner avser goodwill sammanhängande med Skanskas förvärv 2000 av Kvaerner Construction, där Cementation India ingick. I vilken utsträckning som priset vid en eventuell försäljning kan komma att täcka det bokförda värdet av det sysselsatta kapitalet återstår att fastställa i den pågående processen. För ytterligare information, kontakta: Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/16/20040716BIT20410/wkr0001.pdf PDF

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar