Skanska säljer fastighet i Linköping för 95 miljoner kronor

Skanska säljer fastighet i Linköping för 95 miljoner kronor Skanska Mark och Exploatering AB, som ingår i Division Hus, säljer bolaget Skanska Mark Elänett KB med fastigheten kv Elektroniken 3, Linköping till Mannerssons Fastighet AB. Försäljningspriset är 95 miljoner kronor och försäljningsvinsten blev 14 miljoner kronor. Fastigheten på 8 800 m2 innehåller 77 seniorlägenheter, 25 gruppbostäder, lokaler för friskvård, rehabilitering, sjukvård mm och är ett utvecklingsprojekt som tagits fram av Skanska i Linköping. - Projektet är nu färdigutvecklat. Det är därför affärsmässigt riktigt att sälja till Mannerssons, som är en lokal långsiktig fastighetsägare med ett flertal centralt belägna fastigheter i Linköping. Överlåtelsen sker den 1 juli 1999. I samband med försäljningen tecknas också ett samarbetsavtal som innebär en gemensam utveckling och förädling av ytterligare projekt i Linköping. I ett första skede ska grannfastigheten kv Elektroniken 2, som ägs av Skanska, 2 utvecklas och bebyggas med ca 7 000 m lokaler och bostäder för att sedan överlåtas till Mannerssons. Malmö 1999-05-21 SKANSKA SVERIGE AB Information För ytterligare information vänligen kontakta: Hans Johansson, bitr Regionchef, Div Hus - Mellansverige, tel 013-25 06 00, 010-244 59 21 eller Lisa Lindh, Informationschef Skanska Sverige AB, tel 040-14 41 41 Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar