Skanska säljer kontorsfastighet i Rumänien för cirka 440 miljoner kronor

Skanska har sålt Building B i kontorskomplexet Green Court i Bukarest, Rumänien. Byggnaden har förvärvats av Globalworth Real Estate Investments Ltd. Värdet av transaktionen uppgår till 47 miljoner euro, cirka 440 miljoner kronor, och försäljningen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europa i det fjärde kvartalet 2015. Överföringen av fastigheten är planerad för samma kvartal.

Green Court Bukarest B är förregistrerad som LEED Gold, har en total uthyrningsbar yta på runt 18 600 kvadratmeter och är till över 80 procent uthyrd.

Green Court Bukarest, som ligger i stadens nya centrala affärsdistrikt, är det första kontorskomplexet som Skanska utvecklar i Rumänien. Det består av tre kontorsbyggnader med en total uthyrningsbar yta om cirka 54 500 kvadratmeter. Transaktionen av Green Court Bukarest A till Globalworth Real Estate Investments Ltd. slutfördes i juni 2015.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetskontorsprojekt. Bolagets verksamhet är koncentrerad till storstadsområdena i Tjeckien, Ungern, Rumänien och Polen och genomförs av fyra lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary, Skanska Romania och Skanska Property Poland.

För ytterligare information, kontakta:

Małgorzata Kubica, External Communication Manager, Skanska in Poland, tel: +48 502 747 454

Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 60 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar