Skanska säljer kontorsfastigheten Atrium 1 i Warszawa, Polen, för cirka 808 miljoner kronor

Skanska säljer kontorsfastigheten Atrium 1 i Warszawa, Polen, till den tyska öppna fastighetsfonden Deka-Immobilien Global. Transaktionsvärdet är EUR 94 M, cirka 808 miljoner kronor. Transaktionen bokförs i fjärde kvartalet 2013 och övertagande av fastigheten planeras ske under andra kvartalet 2014. 

Byggnaden, som ligger i centrala Warszawa, erbjuder 18 000 kvadratmeter uthyrbar kontorsyta och beräknas vara färdigställd i början av 2014. För närvarande är 75 procent av ytan uthyrd, med Bank Zachodni WBK inom Santander Group som huvudhyresgäst.

Atrium 1 är den mest hållbara kontorsfastigheten i Polen och har blivit förcertifierad enligt LEED på högsta nivån, Platinum.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och kommersiella byggnader. Verksamheten är koncentrerad till storstadsområden i Ungern, Tjeckien, Rumänien och Polen. Verksamheten bedrivs i fyra lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary, Skanska Romania och Skanska Property Poland. 

För ytterligare information, kontakta:

Jakub Zagorski, kommunikationsansvarig, Skanska Property Poland, tel: +48 797 229 117

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar