Skanska säljer kontorshus i Malmö för 400 miljoner kronor med en försäljningsvinst om 120 miljoner kronor

Skanska säljer kontorsfastigheten Hjälmarekajen i Malmö för 400 miljoner kronor och försäljningsvinsten uppgår till 120 miljoner kronor. Köpare är Svenska Vårdbostäder AB som kommer att ändra namn till Executive Property Svenska AB. Köparen tillträder fastigheten den 30 september.

Hjälmarekajen består av två huskroppar där den ena är färdigställd 2006 och den andra är från 1978 och ombyggd 2006.

Hjälmarekajen är i det närmaste fullt uthyrd och de största hyresgästerna är KPMG och Brio med sitt huvudkontor. Hjälmarekajen har ritats av arkitekt Henrik Haremst på White arkitekter, som också har kontor i huset.

– Vi ser ett fortsatt starkt intresse för moderna, flexibla och miljöriktiga kontor på Universitetsholmen i Malmö. Dessa kvaliteter och det centrala läget attraherar såväl hyresgäster som investerare, säger Camilla Wieslander, marknads- och transaktionschef för Skanska Öresund Malmö.

På Universitetsholmen utvecklar Skanska också två etapper av nya kontorsprojektet Bassängkajen. Skanska har också av Malmö Stad utsetts för att utveckla den kombinerade nya anläggningen för Kongress Konsert Hotell med tillhörande byggrätter för framtida kontor och bostäder.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i fem regionbolag: Göteborg, Stockholm, Öresund Malmö, Öresund Köpenhamn samt Helsingfors.


För ytterligare information, kontakta:
Camilla Wieslander, marknads- och transaktionschef, Skanska Öresund Malmö, tel 010-448 32 89
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99


Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

 

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar