Skanska säljer kontorsprojekt i Wrocław i Polen för 735 miljoner kronor, EUR 76,5 miljoner, med en försäljningsvinst om 120 miljoner kronor, EUR 12,5

Skanska har sålt kontorsfastigheten Grunwaldzki Center i Wrocław i södra Polen. Försäljningspriset är EUR 76,5 miljoner, ca 735 miljoner kronor, och försäljningsvinsten uppgår till EUR 12,5 miljoner, ca 120 miljoner kronor. Köpare är den tyska investeringsfonden RREEF och tillträde sker omgående.

Grunwaldzki Center omfattar ca 27.000 kvm och är i det närmaste fullt uthyrd. Bland hyresgästerna återfinns Credit Suisse, Santander Consumer Bank och Hewlett-Packard. Projektet startade 2007 och färdigställdes 2009.

Fastigheten är den första i Wrocław som uppfyller kraven miljöcertifiering enligt EU GreenBuilding. Energiförbrukningen är minst 30 procent lägre än vad som krävs i den polska normen.

– Vi är glada att RREEF väljer Grunwaldzki Center som sin första regionala investering i Polen, säger Nicklas Lindberg, VD, Skanska Property Poland. Detta är den första affären med en kontorsfastighet utanför Warszawa i år vilket visar att det finns en marknad för projekt i regionstäder.

Skanskas andra kommersiella utvecklingsprojekt i Wrocław startades tidigare i år. Kontorsprojektet Green Towers i centrala Wrocław kommer att bestå av två tiovåningsbyggnader om totalt 25.000 kvm. Även Green Towers utformas för att uppfylla kraven för LEED-certifiering.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor och logistik. Verksamheten är koncentrerad till storstadsområden i Ungern, Tjeckien och Polen. Verksamheten bedrivs i tre lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary och Skanska Property Poland.


För ytterligare information, kontakta:
Nicklas Lindberg, VD, Skanska Property Poland, tel +48 502 746 025
Peter Gimbe, Presschef Skanska AB, tel. 
010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99


Denna samt tidigare releaser finns på
www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

 

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar