Skanska säljer pågående kontorsprojekt i Warszawa för EUR 115 miljoner, ca 1,1 miljarder kronor – försäljningsvinsten uppgår till EUR 37 miljoner, ca 350 miljoner kronor

Skanska säljer det pågående kontorsprojektet Atrium City i Warszawa för EUR 115 miljoner, ca 1,1 miljarder kronor. Köpare är den tyska investeringsfonden DEKA. Försäljningsvinsten uppgår till EUR 37 miljoner, ca 350 miljoner kronor, vilket kommer att rapporteras kvartalsvis från och med tredje kvartalet 2008 och därefter i den takt projektet färdigställs. Vid slutet av 2008 beräknas 70 procent av projektet vara färdigställt.

Den nya kontorsbyggnaden Atrium City omfattar ca 21.000 kvm. Byggandet inleddes förra hösten och projektet ska stå klart under det andra kvartalet 2009.

Omkring 90 procent av den uthyrbara ytan är uthyrd. Bland de kontrakterade hyresgästerna finns Deloitte, King Sturge och Deutsche Bank.

– En fortsatt stark efterfrågan på nya och moderna kontor och Skanskas starka varumärke har gett oss framgång i uthyrningsarbetet. När större delen av fastigheten nu är uthyrd är det därför naturligt att sälja och fokusera på att utveckla nya kontorsprojekt i Centraleuropa, säger Lars Vardheim, VD, Skanska Commercial Development Europe.

I centrala Europa utvecklar Skanska för närvarande 120.000 kvm kontorslokaler i Warszawa, Wroclaw, Prag, Ostrava och Budapest.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor och logistik. Verksamheten är koncentrerad till storstadsområden i Ungern, Tjeckien och Polen. Verksamheten bedrivs i tre lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary och Skanska Property Poland.


För ytterligare information, kontakta:

Lars Vardheim, VD Skanska Commercial Development Europe,
tel 031-771 11 01, 0734-10 11 33
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar