Skanska säljer sin andel i kraftbolag i Peru

Skanska säljer sin andel i kraftbolag i Peru - försäljningsvinsten 48 miljoner kronor Skanska säljer sin 40-procentiga andel i det peruanska kraftbolaget Cahua S.A. för 12,3 miljoner USD, ca 130 miljoner kronor. Skanskas försäljningsvinst uppgår till 48 miljoner kronor. Köpare är världens tredje största energibolag, amerikanska NRG Energy. I överenskommelsen ingår också att Skanska prioriteras för att erhålla bygguppdragen för planerade utbyggnader i samma område. Affären bokförs under fjärde kvartalet, då även betalningen erhålles. Skanska investerade förra året i vattenkraftbolaget i Peru tillsammans med Vattenfall. Skanskas andel säljs nu i samband med att Vattenfall avyttrar sin verksamhet i regionen. - Vi har fått ett attraktivt bud och realiserar nu de övervärden som skapats. Samtidigt ger överenskommelsen oss förtur att på marknadsmässiga villkor delta i utbyggnaden av ett flertal kraftverk i Cahua-dalen. Vi ser därför fram emot ytterligare utdelning i form av kommande bygguppdrag för Skanska. Cahua-bolaget har preliminära koncessioner för utbyggnad av 500 MW, säger Bert-Ove Johansson, VD i Skanska BOT AB. - För Skanska BOT som utvecklar och investerar i privata infrastrukturprojekt är detta en bekräftelse på att strategin att skapa såväl utvecklingsvinster som entreprenadmöjligheter håller. Vi har ett antal investeringar i den privata infrastruktursektorn som på motsvarande sätt förväntas ge mervärden till koncernen, säger Bert-Ove Johansson. I Santiago i Chile har byggandet av en privatfinansierad betalmotorväg inletts. Skanska BOT:s investering uppgår här till ca en miljard kronor. Det argentinska dotterbolaget Sade Skanska fick därigenom sitt största bygguppdrag någonsin. Ordern är värd 190 miljoner dollar, drygt två miljarder kronor. Skanska BOT utvecklar för närvarande även ett hamnprojekt i Maputo i Moçambique och vattenkraftprojektet Ponte de Pedra i Brasilien. Även vid det Skanska-byggda privatfinansierade fängelset HM Prison Parc i Bridgend, Storbritannien, som är i drift sedan några år, är Skanska BOT delägare. Totalt omfattar Skanska BOT:s investeringar ca 1,8 miljarder kronor. För ytterligare information, kontakta: Bert-Ove Johansson, VD Skanska BOT AB, Tel: 08-504 368 77 Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB, Tel: 08-753 87 47 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00260/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00260/bit0001.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar