Skanska säljer sitt aktieinnehav i hamnen i Maputo

Skanska säljer sitt kvarvarande 12-procentiga aktieinnehav i hamnprojektet Maputo i Moçambique för 105 miljoner kronor. Försäljningsvinsten som uppgår till ca 70 miljoner kronor kommer att inkluderas i det fjärde kvartalet. Köpare är det sydafrikanska bolaget Grindrod.

Skanska Infrastructure Development har utvecklat hamnen som ett PPP-projekt (Public Private Partnership) tillsammans med andra internationella investerare och staten Moçambique.

Hamnen har utvecklats framgångsrikt och omsättningen har mer än fördubblats under de senaste fyra åren. Skanska har förutom att investera i hamnbolaget även haft byggledningsansvaret, s k Construction Management, för att säkra att ombyggnaderna genomförts till rätt kvalitet och pris.

Maputo är av strategiskt intresse då den är närmaste utskeppnings-hamn för den sydafrikanska industrin runt Johannesburg och Pretoria.

Skanska Infrastructure Development är inriktat på offentlig-privat samverkan, OPS även kallat PPP, för att möta samhällets behov av social infrastruktur, t ex sjukhus, skolor och vägar. Enheten medverkar i hela kedjan från investering och utformning till drift och service. Skanska ID är verksamt i Storbritannien, Norden, Nord- och Sydamerika samt i Polen och Tjeckien. Projektportföljens marknadsvärde uppskattades vid årsskiftet 2006 till 6,3 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar