Skanska säljer tre fastigheter i Danmark för 313 miljoner kronor

Skanska säljer tre fastigheter i Danmark för 313 miljoner kronor Skanska säljer tre fastigheter i Köpenhamn på adresserna Holbergsgade 2- 4, Tordenskjoldsgade 20-24 och Niels Juels gade 5. Försäljningspriset är totalt 313 miljoner kronor och innebär en förlust på 17 miljoner kronor. Försäljningen redovisas i det fjärde kvartalet 2003 och tillträde beräknas ske i december 2003. Köpare är den danska fastighetsaktören Atlas Ejendomme. De tre fastigheterna förvärvades av Skanskas danska byggverk-samhet i mitten av 90-talet. Därefter överfördes de till den svenska fastighetsverksamheten och har sedan dess byggts om och hyrts ut. Hyresgäster i fastigheterna är Slots- & Ejendomsstyrelsen, Ministeriet för Födevarer och Ministeriet för Integration. Skanska Projektutveckling Sverige arbetar framförallt med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt (kontor, logistik- och volymhandelsanläggningar). Tyngdpunkten finns i Stockholm, Göteborg och i Öresundsregionen. Skanska Öresund är ett dotterbolag till Skanska Projektutveckling Sverige. Skanskas projektutvecklingsverksamhet i Sverige och Centraleuropa har under 2003 sålt fastigheter för totalt 7,2 miljarder kronor med en försäljningsvinst på 2,2 miljarder kronor. Av försäljningsvinsten kommer 90 procent från projekt som färdigställts de senaste fem åren. För ytterligare information, kontakta: Claes Larsson, VD, Skanska Projektutveckling Sverige, tel 08-504 350 18 eller 070-581 11 08 Nils Olof Nilsson, VD, Skanska Öresund AB, tel 040-14 45 83 eller 070-216 23 66 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar