Skanska samarbetar med Konkurrensverket angående beläggningsentreprenader

Skanska samarbetar med Konkurrensverket angående beläggningsentreprenader Konkurrensverket har idag begärt att få tillgång till dokument och annan information med anledning av den kontroll verket genomför angående beläggningsentreprenader. Skanska samarbetar med myndigheten och ställer allt material till förfogade som Konkurrensverket önskar. Konkurrensverkets personal finns på plats på Skanskas kontor i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Skanskas uppfattning är att företaget inte är inblandat i några otillåtna samarbeten. Myndigheternas undersökning har inletts och Skanska kommer fortsätta att hjälpa Konkurrensverket att få tillgång till den information som krävs för utredningens slutförande. För ytterligare information, kontakta: Jan Lindgren, informationschef Skanska i Sverige, tel. 070-605 64 85 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01140/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01140/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar