Skanska tecknar avtal om försäljning av Essmann

Skanska tecknar avtal om försäljning av Essmann Skanska har tecknat bindande avtal med riskkapitalbolaget Alpinvest Holding NV, baserat i Naarden, Holland, om försäljning av Essmann-gruppen. Överlåtelseavtalet är villkorat av att erforderliga myndighetstillstånd erhålles. Försäljningen beräknas ge en mindre realisationsvinst i Skanska-koncernen, vilken kommer att ingå i koncernens resultat för 1999. Essmann-gruppen tillverkar och säljer ljus- och ventilationskupoler samt rökevakueringssystem, med Tyskland och Frankrike som viktigaste marknader. De sålda bolagen hade 1998 en omsättning på totalt cirka 725 Mkr och ett rörelseresultat på cirka 50 Mkr. Alpinvest är ett väl etablerat riskkapitalbolag med ett stort antal investeringar i ett flertal europeiska länder och med kontor även i Frankfurt, London och Paris. Försäljningen av Essmann är ett led i Skanskas fokusering på kärnverksamheten inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling. Stockholm 2000-01-03 SKANSKA AB Koncernstab Kommunikation För ytterligare information kontakta: Anders C. Karlsson, affärsområdeschef, Skanska Europa, tel. 040-14 42 43 Staffan Schéle, Corporate Finance & Investor Relations, tel. 08-753 82 72 Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar