Skanska uppmanar företag att avveckla bromerade flamskyddsmedel

Skanska uppmanar företag att avveckla bromerade flamskyddsmedel Skanska går i dagarna ut med ett brev till bolagets leverantörer och uppmanar dem att fasa ut alla produkter som behandlats med bromerade flamskydds-medel, ett ämne som bl a misstänks kunna skada fosterutvecklingen samt ge skador på lever och sköldkörtel. Bromerade flamskyddsmedel används som brandskydd i bland annat höljen till datorer, byggmaterial, kablar och textiler. - Vi på Skanska tar signaler om problemen med bromerade flamskyddsmedel på allvar. Innan ett förbud har beslutats och fått verkan kommer ett antal år att passera. Vi vill av försiktighetsskäl snabba på utfasningen av produkter som innehåller bromerade flamskyddsmedel, säger Johan Gerklev, miljöchef inom Skanska Sverige. Bromerade flamskyddsmedel är långlivade och svårnedbrytbara och misstänkts kunna skada fortplantningen, nervsystemet och immunförsvaret och ge skador på lever och sköldkörtel. Bromerade flamskyddsmedel har i likhet med flera andra miljöpåverkande kemikalier egenskaper som gör att de kan tas upp av och ansamlas i levande vävnader. Förslag om förbud finns inom såväl Sverige som inom EU. Bromerade flamskyddsmedel tillverkas inte i Sverige, utan importeras direkt eller som beståndsdel i plast, gummi och textilier. I Sverige används omkring 2 000 ton bromerade flamskyddsmedel varje år (enl Svenska Naturskyddsföreningen). - Vi vill på detta sätt göra våra leverantörer - oavsett om de är tillverkare, importörer eller säljare uppmärksamma på problemen, och uppmana dem att byta till mindre farliga ämnen med goda brandskyddsegenskaper, säger Johan Gerklev, miljöchef inom Skanska Sverige. Skanska Sverige bedriver ett aktivt kemikaliearbete som syftar till en säkrare hantering av kemiska produkter och avveckling av miljöstörande ämnen. Skanskas Avvecklingslista och Skanskas Kemdatabas är några av de verktyg som används i det interna kemikaliearbetet. Skanska bedriver även utvecklingsarbete inom kemikalieområdet och har initierat ett forsknings- och utvecklingsprojekt om förekomsten av bromerade flamskyddsmedel i byggmaterial, finansierat av Brandforsk. Skanska välkomnar därför att Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag att kartlägga förekomsten av bromerade flamskyddsmedel och möjligheterna till att införa ett generellt förbud. För ytterligare information, kontakta: Johan Gerklev, miljöchef, Skanska Sverige, mobil 070-542 30 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00570/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar