Skanska utvalt som preferred bidder för engelskt projekt inom avfallshantering

Skanska har valts ut som preferred bidder till det engelska Bradford and Calderdale Waste Treatment projektet. OPS-kontraktet (Offentlig Privat Samverkan) omfattar design, byggnation, finansiering och drift. Skanskas inverstering i projektet tillkännages i samband med financial close, som beräknas bli senare i år. Kunden är Bradford and Calderdale Waste Partnership, vilket omfattar City of Bradford Metropolitan District Council tillsammans med Calderdale Metropolitan Borough Council, ansvarig myndighet är Bradford Metropolitan District Council.

Skanskas andel av byggkontraktet inkluderas i orderingången I samband med financial close. När samtliga tillstånd har erhållits påbörjas byggnationen av den nya anläggningen. Projektet beräknas löpa under tre år och värdet uppskattas till ungefär GBP 170 M, cirka 1,8 miljarder kronor. Projektet kommer att genomföras i ett 50/50 joint venture mellan Skanska UK och AECOM.

När anläggningen är klar kommer driften under 25 år att skötas av Waste Recycling Group (WRG), som är en del av FCC, ett internationellt företag verksamt inom miljölösningar, infrastruktur och energi.

Avfallsanläggningen är en så kallad Resource Recovery Facility och kommer att ta emot och behandla allt restavfall i Bradford och Calderdale och rymma en mekanisk hanteringsanläggning för att återvinna material som metall, plast, papper, kartong och massor. Det återstående avfallet kommer sedan att bli termiskt behandlat i ett kraftverk som producerar el till National Grid.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

För ytterligare information, kontakta:

Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK, tel: +44 1923 423 905

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar