Skanska utvecklar och bygger handelsplatsen Stora Bernstorp i Burlöv nordost om Malmö

Skanska utvecklar den nya handelsplatsen Stora Bernstorp i Burlövs kommun. Skanskas investering uppgår till ca 420 miljoner kronor.

Den första etappen som nu startas består av tre byggnader om totalt ca 28.000 kvm och kommer att stå klar hösten 2008. Bland de kontrakterade hyresgästerna finns bl.a. Coop Forum, Intersport, Jysk och Flügger. Kontrakt har även tecknats för en av Sveriges största elektronikhandelsbutiker som kommer att öppnas på handelsplatsen Stora Bernstorp.

Fullt utbyggd kommer handelsplatsen att omfatta totalt 35.000 kvm butiksytor.

– Efterfrågan på butikslokaler i attraktiva lägen fortsätter att vara stark. Huvuddelen av den första etappen är uthyrd innan byggnadsarbetena ens har startat. Stora Bernstorp kommer att bli en betydande handelsplats i Malmö-regionen med såväl etablerade detaljhandelskedjor som nya aktörer, säger Cecilia Fasth, VD för Skanska Fastigheter Göteborg.

Den nya handelsplatsen uppförs i Burlövs kommun, nordost om Malmö där riksväg 11 korsas av Yttre Ringvägen (E6/E20/E22). Bygguppdraget genomförs av Skanska Sverige.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i tre regionbolag: Göteborg, Stockholm och Öresund.

För ytterligare information, kontakta:

Cecilia Fasth, VD Skanska Fastigheter Göteborg AB, tel 0705-28 38 15
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar