Skanska utvecklar och bygger Säkerhetspolisens huvudkontor i Solna – säljer pågående projekt som ger bygguppdrag för ca 1 miljard kronor

​Skanska säljer tomtmarken och utvecklingsprojektet för säkerhetspolisens nya huvudkontor i Ingenting-området i Solna till statliga Specialfastigheter Sverige AB som äger och förvaltar byggnader för speciella ändamål som till exempel kriminalvårdsfastigheter, polisfastigheter och ungdomsvårdshem.

Skanska Sveriges design- och bygguppdrag uppgår till ca 1 miljard kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet.

Tomtmarken som säljes till Specialfastigheter omfattar ca 9.000 kvm. I enlighet med Skanskas informationspolicy uppges inte försäljningsvinst för kommersiella utvecklingsprojekt under uppförande.

Kontorsfastigheten som omfattar totalt 44.000 kvm utvecklas och byggs i det nya området Ingenting mellan Karlberg och Huvudsta i Solna. Utöver kontor med plats för cirka 800 personer ska byggnaden även inrymma friskvårdslokaler, skjutbana och bilverkstad.

Projektet utvecklas gemensamt av Specialfastigheter, Skanska Kommersiell Utveckling Norden och Skanska Sverige i samarbete med Solna Stad.

– Det här blir startskottet för det nya Ingenting-området med både arbetsplatser och bostäder i ett fantastiskt centralt läge, säger Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Fastigheten utformas för att energianvändningen ska bli minst 25 procent lägre än Boverkets normer, vilket är kravet för en märkning enligt EU GreenBuilding.

– Både för oss som långsiktig ägare och för vår hyresgäst är det mycket värdefullt att vi kan skapa en miljöanpassad fastighet, säger Peter Karlström, VD för Specialfastigheter Sverige AB.

Byggarbetet inleds omgående och ska slutföras på 32 månader. Skanska genomför arbetet enligt konceptet Grön Arbetsplats som är Skanska Sveriges egen miljömärkning av byggarbetsplatser.

Inom Ingenting-området har Skanska ytterligare byggrätter för 15.000 kvm kontor och ca 550 lägenheter. Den första bostadsetappen inleds i höst med 36 lägenheter.

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.


För ytterligare information, kontakta:
Caroline Arehult, VD, Skanska Fastigheter Stockholm, tel 010-448 11 12.
Lars Jonson, regionchef, Skanska Sverige, tel 010-448 16 71.
Peter Gimbe, presschef, Skanska, tel 010-448 88 38.
Direktlinje för media: 010-448 88 99.


Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.
 

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar