Skanska varslar yrkesarbetare i Stockholm

Skanska varslar yrkesarbetare i Stockholm Skanska lägger i dag ett varsel till Länsarbetsnämnden om uppsägning av 200 yrkesarbetare inom verksamheten berg och bro. Varslet har sin grund i att de stora uppdragen vid Södra länken i Stockholm går in i en fas med minskande behov av arbetskraft samt att antalet nytillkommande undermarksprojekt är litet. Skanska deltar just nu i fem etapprojekt på Södra Länken i Stockholm. Dessa projekt går nu in i en fas där aktiviteten i byggnadsarbetena successivt trappas ned för att ersättas av installationsarbeten. Installationsarbetena pågår fram till Södra Länkens öppnande. -Genom utbyggnaden av bl a Södra Länken har antalet anläggningsprojekt under de senaste åren varit stort i stockholms- området. När nu nedtrappningen i dessa projekt inleds saknas tyvärr ett utbud av nya infrastrukturprojekt som kan involvera den kompetens vi samlat vid Södra Länken-projekten, säger Pär Olsson, avdelningschef på anläggningsavdelningen i Stockholm. -De projekt som aviserats i regeringens infrastrukturproposition kan på sikt förhoppningsvis öka utbudet. Tidpunkten för start av nya projekt är i dag svår att bedöma, men helt klart är att vi nu står inför en period med minskat projektutbud, fortsätter han. - För ytterligare information, kontakta: Pär Olsson, avdelningschef på Anläggningsavdelningen, tel: 08-504 35 386 Jan Lindgren, informationschef, Skanska Sverige, tel: 08-504 36 797 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00390/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar