Skanska varslar yrkesarbetare i Stockholm

Skanska varslar yrkesarbetare i Stockholm Skanska lägger i dag ett varsel till Länsarbetsnämnden om uppsägning av 200 yrkesarbetare inom verksamheten berg och bro. Varslet har sin grund i att de stora uppdragen vid Södra länken i Stockholm går in i en fas med minskande behov av arbetskraft samt att antalet nytillkommande undermarksprojekt är litet. Skanska deltar just nu i fem etapprojekt på Södra Länken i Stockholm. Dessa projekt går nu in i en fas där aktiviteten i byggnadsarbetena successivt trappas ned för att ersättas av installationsarbeten. Installationsarbetena pågår fram till Södra Länkens öppnande. -Genom utbyggnaden av bl a Södra Länken har antalet anläggningsprojekt under de senaste åren varit stort i stockholms- området. När nu nedtrappningen i dessa projekt inleds saknas tyvärr ett utbud av nya infrastrukturprojekt som kan involvera den kompetens vi samlat vid Södra Länken-projekten, säger Pär Olsson, avdelningschef på anläggningsavdelningen i Stockholm. -De projekt som aviserats i regeringens infrastrukturproposition kan på sikt förhoppningsvis öka utbudet. Tidpunkten för start av nya projekt är i dag svår att bedöma, men helt klart är att vi nu står inför en period med minskat projektutbud, fortsätter han. - För ytterligare information, kontakta: Pär Olsson, avdelningschef på Anläggningsavdelningen, tel: 08-504 35 386 Jan Lindgren, informationschef, Skanska Sverige, tel: 08-504 36 797 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00390/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar