Skanskas försäljning av gruventreprenadrörelsen slutförd

Skanskas försäljning av gruventreprenadrörelsen slutförd Skanskas försäljning av sitt majoritetsinnehav i gruventreprenad-rörelsen i Sydafrika och Kanada till Murray & Roberts, ett börsnoterat sydafrikanskt byggföretag, är nu slutförd. Försäljningen omfattar Skanskas innehav av 79,1 procent av aktierna i det börsnoterade The Cementation Company (Africa) Ltd och det helägda dotterbolaget Cementation Skanska Canada Inc. Verksamheten i Australien, som är av mycket begränsad omfattning, omfattas inte av försäljningen utan kommer att avvecklas. Dessa verksamheter inom Skanska UK utgjorde en del av Kvaerner Construction (UK), som Skanska förvärvade år 2000. Försäljningen är ett led i Skanskas strategi att ha en ledande position på ett antal utvalda geografiska marknader. Försäljningen ger upphov till en realisationsförlust om cirka 100 miljoner kronor, som belastade koncernens resultat för det fjärde kvartalet 2003. Förlusten är en följd av att den goodwill som allokerades till dessa verksamheter vid förvärvet av Kvaerner Construction måste skrivas bort. Nettoomsättningen i de enheter som omfattas av försäljningen uppgick 2003 till 1,8 miljarder kronor, med ett rörelseresultat på 26 miljoner kronor före goodwillavskrivningar. Vid årsskiftet fanns ca 8.600 anställda i enheterna. För ytterligare information, kontakta: Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 01 Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/22/20040722BIT20010/wkr0001.pdf PDF

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar