Skanskas niomånadersrapport januari-september 1999

Skanskas niomånadersrapport januari-september 1999 I Skanskas niomånadersrapport (svensk version) som publicerats idag har i tabellbilagorna över affärsområden (sid. 9-12) kolumnrubriken avseende 12 månaders rullande tal felaktigt angivits som perioden "jul-98-jun-99" i stället för det korrekta "okt-98-sep-99". Angivna belopp är korrekta. Korrigerade tabellbilagor bifogas detta pressmeddelande. Stockholm, 1999-11-04 SKANSKA AB Koncernstab Kommunikation Skanska Sverige omfattar Skanskas hus-, väg- och anläggningsbyggande i Sverige, koncernens byggrelaterade industriverksamheter med huvudmarknad i Sverige, samt projektexport avseende väg- och anläggningsbyggande. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00750/bit0001.doc Hela meddelandet http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00750/bit0002.pdf Hela meddelandet

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar