Skanskas orderingång, intäkter samt försäljning av bostäder och fastigheter under årets fem första månader kommenteras vid dagens kapitalmarknadsdag

Vid Skanskas kapitalmarknadsdag i Stockholm idag kommenterar Johan Karlström, VD och koncernchef, bolagets preliminära orderingång, intäkter och bostadsförsäljning för årets första fem månader.

Orderingången i Byggverksamheten uppgick preliminärt till 48,8 miljarder kronor (54,6) under årets första fem månader, vilket är 11 procent lägre jämfört med samma period förra året. I lokal valuta var nedgången 19 procent. Orderstocken per den 31 maj 2009 uppgick preliminärt till 139,6 miljarder kronor (141,9). I lokala valutor minskade orderstocken med 12 procent jämfört med 31 maj 2008. Intäkterna inom Byggverksamheten uppgick preliminärt till 52,8 miljarder kronor (52,9) under årets första fem månader. I lokal valuta var nedgången 12 procent. – Orderingången stärktes under april och maj jämfört med det första kvartalet men är fortfarande lägre än under de fem första månaderna förra året. Orderstocken i Byggverksamheten är fortsatt stabil. De aviserade stimulanspaketen väntas innebära ett ökat flöde av projekt att lämna anbud på under fortsättningen av året, säger Johan Karlström, VD och koncernchef Skanska. Bostadsförsäljningen i Norden uppgick under årets fem första månader till 829 sålda bostäder (827). Försäljningen i Sverige och Norge fortsätter att förbättras jämfört med jämförelseperioden, medan bostadsförsäljningen i Tjeckien visar en kraftig minskning, vilket ger en total bostadsförsäljning i Skanska på 943 sålda bostäder, en minskning med 26 procent jämfört med motsvarande femmånadersperiod 2008. Intäkterna inom Bostadsutveckling uppgick preliminärt till 2,2 miljarder kronor (3,3). – Om den positiva trenden i Sverige och Norge fortsätter kommer vi att starta nya projekt under året. I Finland och Tjeckien fortsätter vi att fokusera på att i första hand sälja bostäder i färdiga och pågående projekt, säger Johan Karlström. Fastighetsförsäljningen inom Kommersiell utveckling uppgick preliminärt till 1,3 miljarder kronor (1,1) varav 0,7 miljarder avser försäljningar som genomfördes 2008 eller tidigare och som redovisas genom successiv vinstavräkning. Skanskas sexmånadersrapport offentliggörs den 23 juli. Tabeller finns i bifogad pdf. För ytterligare information, kontakta: Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 88 51 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38 Direktlinje för media: 010-448 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar